- Blur Filter Tween -

Tween24.serial(
    Tween24.tween("img", 1).blur(8),
    Tween24.tween("img", 1).blur(0)
).play();

- Brightness Filter Tween -

Tween24.serial(
    Tween24.tween("img", 1).brightness(1.5),
    Tween24.tween("img", 1).brightness(1),
    Tween24.tween("img", 1).brightness(0),
    Tween24.tween("img", 1).brightness(1)
).play();

- Contrast Filter Tween -

Tween24.serial(
    Tween24.tween("img", 1).contrast(2),
    Tween24.tween("img", 1).contrast(1),
    Tween24.tween("img", 1).contrast(0),
    Tween24.tween("img", 1).contrast(1)
).play();

- Grayscale Filter Tween -

Tween24.serial(
    Tween24.tween("img", 1).grayscale(1),
    Tween24.tween("img", 1).grayscale(0)
).play();

- Hue Filter Tween -

Tween24.serial(
    Tween24.tween("img", 5).hue(360),
    Tween24.tween("img", 5).hue(0)
).play();

- Invert Filter Tween -

Tween24.serial(
    Tween24.tween("img", 2).invert(1),
    Tween24.tween("img", 2).invert(0)
).play();

- Opacity Filter Tween -

Tween24.serial(
    Tween24.tween("img", 1).opacityFilter(0),
    Tween24.tween("img", 1).opacityFilter(1)
).play();

- Saturate Filter Tween -

Tween24.serial(
    Tween24.tween("img", 1).saturate(2),
    Tween24.tween("img", 1).saturate(1),
    Tween24.tween("img", 1).saturate(0),
    Tween24.tween("img", 1).saturate(1)
).play();

- Sepia Filter Tween -

Tween24.serial(
    Tween24.tween("img", 1).sepia(1),
    Tween24.tween("img", 1).sepia(0)
).play();

- Shadow Filter Tween -

Tween24.serial(
    Tween24.prop("img").shadow(8, 8, 0, "#777"),
    Tween24.tween("img", 1).shadowXY(16, 16).shadowBlur(32),
    Tween24.tween("img", 1).shadowXY(8, 8).shadowBlur(0)
).play();